Αποπερατωμένοι Διαχωρισμοί
Στο πιο κάτω χάρτη μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιες περιοχές υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα από την εταιρεία μας. Κάθε σημείο αντιστοιχεί και σε ένα έργο υπό διαχωρισμό που έχει αποπερατωθεί.
Στόχος μας είναι σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε τετράγωνο να υπάρχει και ένα έργο της Πέψης και Υιός Λτδ πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα και εξυπηρέτηση όπως εμείς στην εταιρεία μας ξέρουμε να προσφέρουμε..