Διαχωρισμός Οικοπέδων
Στο πιο κάτω χάρτη μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιες περιοχές υπάρχουν έργα υπό εκτέλεση από την εταιρεία μας.
Κάθε σημείο αντιστοιχεί και σε ένα έργο υπό διαχωρισμό.
Στόχος μας είναι σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε τετράγωνο να υπάρχει και ένα έργο της πέψης και υιός πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα και εξυπηρέτηση όπως εμείς στην πέψης και υιός ξέρουμε να προσφέρουμε.